Các điều khoản đồng ý

Thủ tục dành riêng cho người đã hoặc đang là công chức quan trọng ở nước ngoài (* 1) và gia đình của họ

Dựa trên “Luật về phòng chống chuyển giao tài sản phạm tội” và các nghị định thông tư, v.v... (sau đây gọi là “Pháp luật, v.v...”), công ty chúng tôi đề nghị những người đã hoặc đang là công chức quan trọng ở nước ngoài và gia đình của họ (*2) vui lòng thông báo với chúng tôi khi đăng ký mở tài khoản Sendy.
Đối với khách hàng thuộc đối tượng (người tương ứng trong hình đứt nét bên dưới), tuy bất tiện nhưng quý khách vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi. Liên hệ tại đây

Thủ tục dành riêng cho người đã hoặc đang là công chức quan trọng ở nước ngoài (* 1) và gia đình của họ
(*1)

“Người đã hoặc đang là công chức quan trọng ở nước ngoài” là “lãnh đạo ở nước ngoài và người có vị trí quan trọng trong chính phủ, ngân hàng trung ương, các tổ chức tương tự khác, v.v... ở nước ngoài, cũng như những người từng giữ các chức vụ đó” theo quy định pháp luật, cụ thể, đề cập đến người đã và đang giữ chức vụ tương đương trong các chức vụ sau ở nước ngoài.

 • Nguyên thủ quốc gia
 • Chức vụ tương đương với Thủ tướng, các Bộ trưởng nhà nước và Thứ trưởng khác
 • Chức vụ tương đương với Chủ tịch Hạ viện, Phó Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện, hoặc Phó Chủ tịch Thượng viện
 • Chức vụ tương đương với Thẩm phán của Tòa án tối cao
 • Chức vụ tương đương với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền và Công sứ đặc mệnh toàn quyền, Đại sứ đặc phái, đại diện chính phủ hoặc ủy viên toàn quyền
 • Tham mưu trưởng Liên quân, Phó Tham mưu trưởng Liên quân, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Mặt đất, Phó Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Mặt đất, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Biển, Phó Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Biển, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Trên không, hoặc Phó Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Trên không.
 • Cán bộ ngân hàng trung ương
 • Cán bộ của pháp nhân có ngân sách cần phải được thông qua nghị quyết hoặc cần có được sự phê duyệt của quốc hội
(*2)

Phạm vi trong “gia đình” là đối tượng phải thông báo

 • Vợ/chồng (*)
 • Bố mẹ
 • Con cái: Bao gồm con cái với vợ/chồng trước (*), con cái của vợ/chồng (*) với vợ/chồng trước của họ (*).
 • Anh chị em ruột
 • Bố mẹ của vợ/chồng (*)

(*) Bao gồm hôn nhân ngoài giá thú.