Cách nạp tiền qua ATM của Seven Bank

Hướng dẫn về cách nạp tiền vào ứng dụng Sendy.
Bạn có thể nạp tiền tại các cây ATM của Seven Bank gần nhất.
Có thể xem video hướng dẫn cách nạp tiền

Tìm kiếm vị trí ATM

Video hướng dẫn

Cách nạp tiền qua ATM của Seven Bank

Cách nạp tiền qua ATM của Seven Bank

Cách nạp tiền

Bước1

Đến ATM của Seven Bank gần nhất

Ấn nút "スマートフォンでの取引" có ở phía trên bên trái màn hình ATM

Ấn nút 'スマートフォンでの取引' có ở phía trên bên trái màn hình ATM

Bước2

Mở ứng dụng Sendy và đọc mã QR*

Dùng ứng dụng Sendy đọc mã QR* hiển thị trên màn hình ATM sau đó ấn nút "Next"

Màn hình ATM

Màn hình ATM
 1. 1

  Mở ứng dụng Sendy

  Mở ứng dụng Sendy
 2. 2

  Ấn nút nạp tiền qua ATM

  Ấn nút nạp tiền qua ATM
 3. 3

  Ấn nút "Tiếp theo" có ở
  phía dưới ứng dụng

  Ấn nút 'Tiếp theo' có ở phía dưới ứng dụng
 4. 4

  Đọc mã QR* hiển thị trên
  màn hình ATM của Seven Bank

  Màn hình ATM

  Đọc mã QR hiển thị trên màn hình ATM của Seven Bank

Trường hợp không thể đọc mã QR trên màn hình, có thể ấn nút "Print" trên màn hình để in mã QR ra.*Mã QR là nhãn hiệu đã đăng ký của công ty TNHH Denso Wave.

Bước3

Nhập mã "企業番号"

Nhập mã "企業番号" có hiển thị trên ứng dụng Sendy vào màn hình ATM của Seven Bank.
Sau khi nhập xong ấn "Confirm"

 1. 1

  Ứng dụng sẽ hiển thị "企業番号"

  Ứng dụng sẽ hiển thị '企業番号'
 2. 2

  Nhập mã "企業番号" vào màn hình ATM của Seven Bank

  Màn hình ATM

  Nhập mã '企業番号' vào màn hình ATM của Seven Bank

Bước4

Xác nhận màn hình giao dịc

Xác nhận lại trên màn hình giao dịch sau đó ấn nút "Confirm", tiếp theo vui lòng lựa chọn số tiền giao dịch.

Màn hình ATM

Màn hình ATM

Bước5

Cho tiền giấy vào

 1. 1

  Cho tiền giấy vào hộp đựng tiền

  Cho tiền giấy vào hộp đựng tiền
 2. 2

  Sau khi cho tiền giấy vào sẽ hiển thị đang đếm tiền

  Sau khi cho tiền giấy vào sẽ hiển thị đang đếm tiền
 3. 3

  Xác nhận số tiền nạp và ấn "Confirm" rồi đến màn hình tiếp theo

  Xác nhận số tiền nạp và ấn 'Confirm' rồi đến màn hình tiếp theo

Bước6

Hoàn tất nạp tiền

Hoàn tất nạp tiền vào tài khoản.Ấn "Receipt" sẽ nhận được hóa đơn.

 1. Vui lòng chọn nút "Receipt" hoặc "Confirm"có hiển thị trên màn hình ATM

  Màn hình ATM

  Màn hình ATM
 2. Nếu bạn ấn nút "Receipt", hóa đơn sẽ được in ra

  Hóa đơn

  Hóa đơn
 3. Có thể kiểm tra chi tiết giao dịch qua ứng dụng Sendy.

  Ứng dụng Sendy

  Ứng dụng Sendy