Thông báo

Thông báo

Ngày 20 tháng 5 năm 2022

Một số khách hàng không thể đăng nhập ứng dụng Sendy bằng Facebook do phát sinh lỗi

Cám ơn quý khách đã luôn sử dụng dịch vụ của Sendy.

Hiện tại, một số khách hàng không thể đăng nhập ứng dụng Sendy do phát sinh lỗi.
Trường hợp không thể đăng nhập, quý khách vui lòng chờ đợi hệ thống phục hồi.
Chúng tôi sẽ thông báo trên trang web sau khi phục hồi hệ thống.
Thành thật xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này. Mong quý khách thông cảm.