Thông báo

Thông báo

Ngày 25 tháng 5 năm 2022

Thông báo về phục hồi lỗi đăng nhập bằng Facebook

Chúng tôi xin thông báo rằng đã khôi phục lỗi đăng nhập ứng dụng Sendy bằng Facebook đối với một số khách hàng.
Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện lần này.
Mong quý khách thông cảm.