Thông báo

Thông báo

Ngày 22 tháng 6 năm 2022

Chậm trễ thủ tục khi mở tài khoản Sendy

Hiện tại, Do Số lượng khách hàng đăng kí mới rất lớn, nên thủ tục khi mở tài khoản sẽ mất nhiều thời gian hơn so với bình thường.
Với nhưng quý khách đã gửi đăng kí, chúng tôi sẽ xử lý theo trình tự tiếp nhận.
Thành thật xin lỗi quý khách, rất mong nhận được sự thông cảm từ quý khách.