Thông báo

Thông báo

Ngày 27 tháng 6 năm 2022

Xin lỗi vì thời gian nhận tiền bị chậm trễ khi chuyển tiền qua Sendy

Hiện tại, chúng tôi đang nhận được rất nhiều thắc mắc về thời gian nhận tiền sau khi chuyển qua dịch vụ chuyển tiền Sendy. Chúng tôi sẽ cố gắng xử lý hồ sơ sớm nhất theo trình tự chuyển tiền của quý khách. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này. Mong quý khách thông cảm.