Thông báo

Thông báo

Ngày 28 tháng 6 năm 2022

Thông báo về thời gian nhận tiền đã trở lại bình thường.

Chúng tôi xin thông báo về việc đã khôi phục thời gian tiền trên hệ thống.
Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện lần này. Mong quý khách tiếp tục sử dụng dịch vụ.