Thông báo

Thông báo

Ngày 24 tháng 11 năm 2022

Khuyến mãi chuyển tiền lần đầu tiên với Sendy🐬💝

Tin khuyến mãi hấp dẫn dành cho các khách hàng chuyển tiền lần đầu với Sendy!!

Nội dung: Lần đầu tiên chuyển tiền (từ 5000 yên trở lên) sẽ nhận được 1000 yên khuyến mãi!
Thời gian: từ 01 tháng 10 năm 2022 (thứ Bảy) ~ 30 tháng 11 năm 2022 (CN)
Đối tượng khách hàng: các khách hàng lần đầu tiên sử dụng dịch vụ của Sendy và chuyển số tiền trên 5000 yên.

※Tối đa 1 lần với 1 khách hàng
※1000 yên tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản Sendy của khách hàng. Vào tài khoản sau một tháng kể từ ngày chuyển.
※Nếu có hành vi gian lận hoặc hành động vi phạm các quy định về kinh doanh chuyển tiền ra nước ngoài của Sendy hoặc nếu Sendy xác định rằng hoạt động đó trái với quy định chuyển tiền, thì sẽ không thể nhận khuyến mãi này.

Để giải đáp các thắc mắc về Sendy