Thông báo

Bảo trì

Ngày 22 tháng 1 năm 2023

【Quan trọng】Thông báo về đình chỉ sử dụng dịch vụ đang bảo trì

Không thể sử dụng ứng dụng Sendy vào thời gian bên dưới do bảo trì hệ thống.
Xin quý khách lưu ý trong thời gian này quý khách không thể chuyển tiền tại ứng dụng Sendy

■Thời gian bảo trì : 24/01/2023 (Thứ Ba) 01:00 ~ 05:00
■Các chức năng không thể sử dụng: Mở tài khoản mới, chuyển tiền quốc tế, thêm người nhận v.v

※Thời gian bảo trì hệ thống được dự định như trên nhưng cũng có thể sẽ kéo dài thêm. Hệ thống sẽ được khôi phục ngay sau khi hoàn tất bảo trì.

Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này. Kính mong quý khách thông cảm.