Thông báo

Thông báo

Ngày 15 tháng 3 năm 2023

【Quan trọng】Thông báo kết thúc hỗ trợ một số phiên bản OS

Bắt đầu từ ngày 15/03/2023, các phiên bản được hỗ trợ bởi ứng dụng Sendy sẽ thay đổi theo như dưới đây.

・Với hệ điều hành Android từ 「Android 4.2 trở lên」 thành 「Android 5.0 trở lên」
・Với hệ điều hành iPhone từ「iOS 10 trở lên」 thành「iOS 11 trở lên」

Với các khách hàng không thể cập nhật phiên bản mới nhất từ「Android 5.0 trở lên」hoặc「iOS 11 trở lên」thì ứng dụng Sendy sẽ không thể hiện lên trên Appstore.
Vì có một số chức năng chỉ có thể sử dụng khi đã cập nhật phiên bản mới nhất nên làm phiền quý khách sử dụng phiên bản mới nhất của ứng dụng nhé.