Thông báo

Bảo trì

Ngày 17 tháng 2 năm 2023

【Quan trọng】 Thông báo tạm ngưng một số dịch vụ do bảo trì hệ thống

Không thể sử dụng một số dịch vụ trong ứng dụng Sendy vào thời gian bên dưới do bảo trì hệ thống

■Thời gian bảo trì : 18/02/2023(thứ bảy) 03:00 ~ 05:00

■️Dịch vụ không thể sử dụng: Chuyển tiền quốc tế

※Thời gian bảo trì hệ thống được dự định như trên nhưng cũng có thể sẽ kéo dài thêm. Hệ thống sẽ được khôi phục ngay sau khi hoàn tất bảo trì.
Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này.
Mong Quý khách thông cảm.