Thông báo

Thông báo

Ngày 16 tháng 7 năm 2021

Khuyến mãi chuyển tiền MIỄN PHÍ!🐬

Thông báo khuyến mãi chuyển tiền MIỄN PHÍ, hỗ trợ mùa CÔ-VY😷🐬 cho tất cả khách hàng💝

🐬Thời gian khuyến mãi:
Từ 15/7/2021-31/10/2021

🐬Đối tượng khuyến mãi:
Tất cả khách hàng sử dụng Sendy để chuyển tiền về Việt Nam 🇻🇳

🐬Nội dung khuyến mãi:
Khách hàng dùng ứng dụng Sendy chuyển tiền về Việt Nam 🇻🇳 trong thời gian trên sẽ được MIỄN PHÍ hoàn toàn phí chuyển

🐬Hơn thế nữa, KHÔNG GIỚI HẠN số tiền hay số lần chuyển❤️‍🔥