Video hướng dẫn cách thao tác

Bạn có thể xem video giới thiệu về Dịch vụ chuyển tiền quốc tế của Sendy hay cách nạp tiền qua ATM của Seven Bank và cách thao tác ứng dụng.

Về Sendy

 • Giới thiệu về Sendy

  Giới thiệu về Sendy

Hướng dẫn thao tác

 • 001_Hướng dẫn cách nạp tiền

  001_Hướng dẫn cách nạp tiền

 • 002_Hướng dẫn cách đăng ký qua ứng dụng

  002_Hướng dẫn cách đăng ký qua ứng dụng

 • 003_Hướng dẫn cách chuyển tiền quốc tế

  003_Hướng dẫn cách chuyển tiền quốc tế

 • 999_Hướng dẫn cách bắt đầu sử dụng sau khi đăng ký qua giấy

  999_Hướng dẫn cách bắt đầu sử dụng sau khi đăng ký qua giấy