Chính sách bảo mật

1. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Tên công ty: Seven Global Remit, Ltd.
Địa chỉ: 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo
Tên người đại diện: Masanori Iijima

Tại công ty Seven Global Remit, Ltd. (sau đây gọi là “Công ty của chúng tôi”), sự tin tưởng của quý khách hàng là điều được đặt lên hàng đầu, chúng tôi xử lý thông tin khách hàng đã ủy thác theo nguyện vọng của khách hàng, đồng thời nỗ lực duy trì tính chính xác và bảo mật thông tin, dựa theo quan điểm sau đây.

(1) Mục đích thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cần thiết tối thiểu về quý khách hàng để thực hiện các giao dịch với quý khách hàng một cách an toàn và bảo mật, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn. Các thông tin này (bao gồm những thông tin đã xử lý để không thể nhận dạng cá nhân cụ thể nếu không đối chiếu với thông tin khác) được sử dụng cho mục đích và nội dung dịch vụ như sau, và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

<1> Nội dung dịch vụ
 • ・Dịch vụ chuyển tiền dựa trên “Luật về dịch vụ thanh toán (Luật thanh toán)”
 • ・Dịch vụ đại lý ngân hàng dựa trên “Luật ngân hàng”
 • ・Dịch vụ đại lý môi giới ký kết khế ước cho vay tiền và thẻ tín dụng dựa trên “Luật kinh doanh cho vay tiền”
 • ・Dịch vụ do bên cung cấp dịch vụ chuyển tiền khác, đại lý ngân hàng hoặc đại lý cho vay tiền và các dịch vụ đi kèm theo (bao gồm dịch vụ có thể được xử lý trong tương lai.)

<2> Mục đích sử dụng
Loại thông tin
Thông tin cá nhân của quý khách hàng và thông tin giao dịch

Mục đích sử dụng
 • ・Chấp thuận, hỗ trợ tiếp nhận đơn đăng ký người dùng
 • ・Xác nhận tư cách sử dụng dịch vụ như xác nhận tại thời điểm giao dịch (xác nhận danh tính) dựa trên “Luật về phòng chống chuyển giao tài sản phạm tội (Luật phòng chống chuyển giao tài sản phạm tội)”, v.v..., xác nhận thẩm quyền của chính khách hàng hoặc đại lý trong các giao dịch khác nhau, v.v...
 • ・Đánh giá việc sử dụng, quản lý các giao dịch đang diễn ra tại công ty chúng tôi
 • ・Cung cấp dịch vụ và giải đáp thắc mắc.
 • ・Đánh giá tính phù hợp trong việc cung cấp dịch vụ của công ty chúng tôi, như đánh giá, v.v... dựa trên nguyên tắc phù hợp, v.v...
 • ・Thực hiện đúng các dịch vụ tương ứng được ủy thác trong trường hợp được các doanh nghiệp khác, v.v... ủy thác toàn bộ hoặc một phần công việc xử lý thông tin cá nhân, v.v...
 • ・Sử dụng các quyền và thực hiện nghĩa vụ dựa trên hợp đồng với quý khách hàng hay pháp luật, v.v...
 • ・Xác nhận điều kiện và thực hiện các chiến dịch marketing.
 • ・Nghiên cứu và phát triển dịch vụ của công ty chúng tôi thông qua việc tiến hành nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu, khảo sát, v.v...
 • ・Đưa ra các đề xuất khác nhau về dịch vụ của công ty chúng tôi, chẳng hạn như gửi thư trực tiếp, v.v...
 • ・Cho phép bên nhận ủy thác công việc của công ty chúng tôi thực hiện đúng các công việc được ủy thác
 • ・Cho phép đối tác kinh doanh của công ty chúng tôi thực hiện đúng các dịch vụ đã hợp tác
 • ・Cho phép sử dụng để cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ của các đối tác kinh doanh của công ty chúng tôi
 • ・Cung cấp thông tin cho bên thứ ba trong phạm vi cần thiết để thực hiện công việc phù hợp, như gửi quà tặng, v.v...
 • ・Chấm dứt các hợp đồng giao dịch khác nhau và quản lý sau khi chấm dứt hợp đồng giao dịch
 • ・Ngoài ra, còn để tiến hành phù hợp và thuận lợi các giao dịch với quý khách hàng
 • ・Để hẹn ngày đến quầy giao dịch

(2) Các loại thông tin được thu thập

Phổ biến nhất là địa chỉ, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ email, quốc tịch, tư cách lưu trú và thời hạn lưu trú của quý khách hàng. Ngoài ra, dựa trên hướng dẫn về bảo vệ thông tin cá nhân trong lĩnh vực tài chính, công ty chúng tôi sẽ không thu thập, sử dụng, hoặc cung cấp thông tin bí mật (nhạy cảm) của quý khách hàng cho bên thứ ba, trừ các trường hợp được liệt kê trong hướng dẫn trên.

(3) Cách thu thập thông tin

Sau khi thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý an toàn, chúng tôi thu thập thông tin được ghi chép/nhập vào chủ yếu từ các mẫu đơn và tài liệu giao dịch. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng các ứng dụng điện thoại thông minh, Internet (bao gồm các trang web do công ty và bên được ủy thác của chúng tôi cung cấp), v.v... để thu thập thông tin.
Hơn nữa, khi thu thập thông tin, mục đích thu thập, phạm vi sử dụng, bên nhận thông tin, v.v... sẽ được trình bày rõ khi cần thiết.

(4) Sử dụng và cung cấp thông tin

Công ty chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách hàng cho bên thứ ba trừ những trường hợp sau.
 • ・Khi được quý khách hàng đồng ý
 • ・Khi việc tiết lộ thông tin được cho là cần thiết theo quy định pháp luật, v.v...
 • ・Trong trường hợp cần thiết để bảo vệ tính mạng, cơ thể, hoặc tài sản của con người, và khó có được sự đồng ý của quý khách hàng
 • ・Trong trường hợp đặc biệt cần thiết để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của trẻ em, và khó có được sự đồng ý của quý khách hàng
 • ・Trong trường hợp cần hợp tác để cơ quan nhà nước hoặc chính quyền địa phương hoặc người/cơ quan được ủy quyền thực hiện công việc theo quy định của pháp luật, và việc thực hiện công việc đó có thể gặp khó khăn do cần có sự đồng ý của quý khách hàng

(5) Phương pháp quản lý thông tin

Chúng tôi luôn thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo thông tin của quý khách hàng được chính xác và được cập nhật mới nhất. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để thực hiện các biện pháp quản lý an toàn phù hợp với các nội dung dưới đây nhằm ngăn chặn truy cập trái phép, ngăn chặn mất mát, giả mạo, rò rỉ, v.v... thông tin của quý khách hàng.

(Thiết lập chính sách cơ bản)
 • ・Để đảm bảo việc xử lý thông tin cá nhân được thực hiện chính xác, chúng tôi sẽ thiết lập chính sách bảo vệ thông tin cá nhân về việc “tuân thủ luật pháp, v.v...”, “yêu cầu công khai, chỉnh sửa, và hoãn lại thông tin từ quý khách hàng”, v.v...

(Xây dựng các quy tắc liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân)
 • ・Thiết lập các quy định quản lý về cách xử lý như thu thập, sử dụng, cung cấp, v.v... thông tin cá nhân, người chịu trách nhiệm/người phụ trách và nhiệm vụ của họ, v.v...

(Biện pháp quản lý an toàn đối với tổ chức)
 • ・Thiết lập quy định nội bộ và tuân thủ các quy định này.
 • ・Sắp xếp bố trí người chịu trách nhiệm về việc xử lý thông tin cá nhân, xây dựng hệ thống giám sát thông tin cá nhân, báo cáo và xử lý khi xảy ra sự cố bị rò rỉ, v.v... hoặc có nguy cơ bị rò rỉ.
 • ・Để ngăn ngừa việc rò rỉ, thất thoát hoặc hư hỏng thông tin cá nhân, và các quản lý an toàn khác, chúng tôi sẽ thực hiện xác minh tình trạng xử lý thông tin cá nhân định kỳ.

(Biện pháp quản lý an toàn đối với cá nhân)
 • ・Ký kết hợp đồng không tiết lộ thông tin cá nhân, v.v... đối với tất cả cán bộ, nhân viên xử lý thông tin cá nhân của quý khách hàng.
 • ・Thực hiện đào tạo về tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân cho tất cả cán bộ, nhân viên thực hiện công việc xử lý thông tin cá nhân của quý khách hàng, đồng thời làm rõ vai trò và trách nhiệm của từng cán bộ, nhân viên.
 • ・Kiểm tra tình trạng tuân thủ các thủ tục quản lý thông tin cá nhân của tất cả cán bộ, nhân viên xử lý thông tin cá nhân của quý khách hàng.

(Biện pháp quản lý an toàn về mặt vật lý)
 • ・Để quản lý an toàn thông tin cá nhân của quý khách hàng, chúng tôi sẽ thiết lập các biện pháp mang tính vật lý về việc kiểm soát khu vực xử lý dữ liệu cá nhân, v.v..., ngăn chặn tình trạng trộm cắp thiết bị và phương tiện điện tử, v.v..., ngăn ngừa tình trạng rò rỉ, v.v..., khi mang theo phương tiện điện tử, v.v..., vứt bỏ thiết bị và phương tiện điện tử, v.v...

(Biện pháp quản lý an toàn về mặt kỹ thuật)
 • ・Thực hiện kiểm soát truy cập dựa trên quy định nội bộ.
 • ・Áp dụng hệ thống nhận dạng và xác thực người dùng thông tin cá nhân của quý khách hàng, đồng thời, thực hiện quản lý quyền truy cập, ghi nhận và phân tích nhật ký truy cập.
 • ・Ghi nhận và phân tích tình trạng hoạt động của hệ thống thông tin xử lý thông tin cá nhân của quý khách hàng.
 • ・Thực hiện giám sát và kiểm tra hệ thống thông tin xử lý thông tin cá nhân của quý khách hàng.
 • ・Thực hiện các biện pháp về mặt kỹ thuật để ngăn ngừa việc rò rỉ, v.v... thông tin cá nhân của quý khách hàng.

(Nắm bắt môi trường bên ngoài)
 • ・Lưu trữ một phần thông tin cá nhân của quý khách hàng ở Đức để sử dụng dịch vụ điện toán đám mây. Ngoài ra, chúng tôi chỉ cho phép các bên được ủy thác lại có địa chỉ trụ sở chính tại Trung Quốc truy cập vào thông tin cá nhân được lưu trữ trên máy chủ ở Nhật Bản, để thực hiện các dịch vụ được ủy thác lại (Hơn nữa, chúng tôi sẽ không lưu trữ thông tin cá nhân tại Trung Quốc).
  Công ty chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp quản lý an toàn nghiêm ngặt sau khi đã nắm bắt về hệ thống liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân này tại Đức, Trung Quốc.
  Để biết thêm thông tin về các hệ thống chủ yếu liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân ở mỗi quốc gia, vui lòng tham khảo trên trang web của Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân dưới đây.
  Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân:
  https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku

(6) Về việc ủy thác xử lý thông tin cá nhân

Trong trường hợp ủy thác việc xử lý thông tin cá nhân theo hợp đồng ủy thác công việc, công ty chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân cho bất kỳ công việc nào khác ngoài việc công ty đã ủy thác cho bên nhận ủy thác công việc, vốn đã được lựa chọn theo tiêu chuẩn quy định của công ty chúng tôi, ngoài ra, để đảm bảo các biện pháp quản lý an toàn theo chính sách bảo mật và quy định nội bộ của công ty chúng tôi, v.v..., chúng tôi sẽ ký kết hợp đồng về việc xử lý thông tin cá nhân với bên nhận ủy thác công việc, v.v... trước khi ủy thác công việc.
Đối với bên nhận ủy thác tại nước ngoài, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin quy định tại Khoản 3 Điều 18 Quy định thi hành luật về bảo vệ thông tin cá nhân, chẳng hạn như thông tin về các biện pháp cần thiết để đảm bảo việc thực hiện liên tục các biện pháp tương đương theo yêu cầu của khách hàng.

(7) Yêu cầu công khai, chỉnh sửa, và hoãn lại, tạm ngừng sử dụng, xóa bỏ thông tin từ quý khách hàng

(Công khai/chỉnh sửa)
Trường hợp quý khách hàng có yêu cầu công khai thông tin của chính mình, trừ trường hợp có lý do đặc biệt, chúng tôi sẽ xác nhận xem người yêu cầu có phải là chính khách hàng đó hay không, sau đó mới phản hồi yêu cầu. Ngoài ra, khi thông tin nhận được không chính xác, chúng tôi sẽ thay đổi thành thông tin chính xác.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin tại phần 9. Nơi liên hệ.

(Hoãn lại)
Trường hợp quý khách hàng không muốn nhận hướng dẫn qua email trực tiếp và điện thoại, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo thông tin tại phần 9. Nơi liên hệ. Chúng tôi sẽ hoãn việc xử lý thông tin.

(Tạm ngừng sử dụng, xóa bỏ)
Trường hợp quý khách hàng muốn tạm ngừng sử dụng hoặc xóa bỏ dữ liệu thông tin cá nhân của mình theo quy định trong Luật Bảo vệ thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin tại phần 9. Nơi liên hệ.

(8) Tuân thủ luật pháp, v.v...

Công ty chúng tôi tuân thủ luật pháp và các quy tắc khác liên quan đến thông tin cá nhân, đồng thời liên tục xem xét hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân và nỗ lực cải thiện hệ thống này.

(9) Nơi liên hệ (Bao gồm các nơi liên hệ liên quan đến việc cung cấp thông tin, v.v... về hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân ở nước ngoài, nơi đặt trụ sở của các tổ chức tài chính chuyển tiền có liên quan đến việc chuyển tiền ra nước ngoài theo yêu cầu chuyển tiền của quý khách hàng.) và nơi gửi khiếu nại

Trụ sở chính Công ty Seven Global Remit, Ltd.
1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
Địa chỉ email liên hệ: customer_support@7gr.co.jp

Về việc sử dụng chung thông tin người dùng chủ yếu các dịch vụ dành cho người nước ngoài của Tập đoàn Seven Bank


2. Chính sách cơ bản về xử lý thông tin cá nhân cụ thể, v.v...

Công ty chúng tôi dựa trên “Luật về sử dụng mã số để xác định cá nhân cụ thể trong thủ tục hành chính, v.v...” (sau đây gọi là “Luật mã số”), v.v... để thiết lập và công bố chính sách cơ bản về xử lý mã số cá nhân và thông tin cá nhân có bao gồm mã số cá nhân của quý khách hàng (sau đây gọi là “thông tin cá nhân cụ thể, v.v...”) như sau.

(1) Tuân thủ luật pháp và hướng dẫn liên quan, v.v...

Khi xử lý thông tin cá nhân cụ thể của quý khách hàng, v.v..., chúng tôi tuân thủ các quy định đã đề ra, cũng như chính sách bảo vệ thông tin cá nhân mà công ty đã thiết lập và công bố riêng, theo luật pháp và hướng dẫn liên quan, v.v..., tiêu biểu là Luật mã số và “Luật về bảo vệ thông tin cá nhân”. Ngoài ra, công ty chúng tôi sẽ nỗ lực liên tục để cải thiện việc xử lý, v.v... thông tin cá nhân cụ thể của quý khách hàng, v.v...

(2) Mục đích sử dụng mã số cá nhân

<1> Khi công ty chúng tôi có được mã số cá nhân của quý khách hàng, chúng tôi sẽ thông báo, công bố hoặc nêu rõ mục đích sử dụng, đồng thời xử lý thông tin này trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng. Mã số cá nhân sẽ không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng được quy định trong Luật mã số.

<2> Mục đích sử dụng mã số cá nhân tại công ty chúng tôi như sau.
Công việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý liên quan đến giao dịch như chuyển tiền ra nước ngoài, v.v...

(3) Biện pháp quản lý an toàn

Công ty chúng tôi thực hiện các biện pháp quản lý an toàn cần thiết và phù hợp để quản lý thông tin cá nhân cụ thể của quý khách hàng, v.v... như phòng ngừa rò rỉ, thất thoát hoặc tổn hại, v.v... Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiến hành giám sát cần thiết và phù hợp đối với nhân viên và bên được ủy thác (bao gồm bên được ủy thác lại, v.v...) nhận trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân cụ thể, v.v...

(4) Phản hồi các ý kiến và yêu cầu

<1> Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi phù hợp và kịp thời với các ý kiến và yêu cầu, v.v... về việc xử lý thông tin cá nhân cụ thể, v.v... của công ty chúng tôi.

<2> Nếu có bất kỳ ý kiến hoặc yêu cầu, v.v... về việc xử lý thông tin cá nhân cụ thể, v.v... của công ty chúng tôi, quý khách vui lòng liên hệ đến địa chỉ sau.

Trụ sở chính Công ty Seven Global Remit, Ltd.
1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
Địa chỉ email liên hệ: customer_support@7gr.co.jp