Trợ giúp

Hướng dẫn cách sử dụng Sendy dễ dàng hơn

Mọi thắc mắc về Sendy

Trang SNS chính thức

Có thể liên hệ bằng Messenger từ trang Facebook

Liên hệ bằng Mail

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ theo mẫu bên dưới

Liên hệ trực tiếp tại quầy

Có thể trực tiếp đến quầy của các chi nhánh để được hướng dẫn về các dịch vụ của Sendy. Nhân viên người Việt sẽ hỗ trợ bạn.
*Vui lòng lưu ý rằng không thể hoàn tất đăng ký ứng dụng Sendy trong ngày tại quầy