• Chuyển tiền vào thời điểm tỉ giá cao
  • Với tổng phí chuyển rẻ hơn!
  • Sử dụng điểm tích lũy để chuyển với phí rẻ hơn

※Hình ảnh minh họa

Xem tỷ giá dễ dàng!
Ứng dụng chuyển tiền đơn giản, tiện lợi

Đăng ký ngay

mã QR

Tải ứng dụng Sendy MIỄN PHÍ

Tải từ App Store Tải từ Google Play

"Bạn muốn chuyển tiền về Việt Nam với phí rẻ hơn ?"

Dịch vụ mới Sendy sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn!

Sendyなら Sendyなら

Nạp tiền tại ATM
Seven Bank miễn phí !

Phí nạp tiền ATM Seven Bank \0 + Phí chuyển tiền = Tổng số phí (Phí do khách hàng trả) Phí nạp tiền ATM Seven Bank \0 + Phí chuyển tiền = Tổng số phí (Phí do khách hàng trả)
Xem chi tiết tại đây

Hơn nữa, rất tiện lợi khi có thể nạp tiền
qua ATM của Seven Bank mọi lúc mọi nơi!

セブン銀行ATM
Sendy

Ứng dụng chuyển tiền Sendy công nghệ mới
thật tuyệt vời!

Chuyển tiền với phí tiết kiệm hơn. Xem tỷ giá dễ dàng! Chuyển tiền với phí tiết kiệm hơn. Xem tỷ giá dễ dàng!

Chuyển tiền với phí
tiết kiệm hơn
Xem tỷ giá dễ dàng!

Mọi lúc mọi nơi
Cập nhật tỷ giá chuyển tiền nhanh chóng

Càng chuyển nhiều phí càng rẻ!Hoàn 10% điểm thưởng cho phí chuyển tiền! Càng chuyển nhiều phí càng rẻ!Hoàn 10% điểm thưởng cho phí chuyển tiền!

Chuyển càng nhiều
phí càng rẻ!
Hoàn 10% điểm thưởng cho phí chuyển tiền!

※Hạn sử dụng điểm thưởng là trong vòng 3 tháng Danh sách các quốc gia chuyển tiền quốc tế
Có thể nạp tiền mọi lúc qua ATM của Seven Bank!Chuyển tiền một cách dễ dàng qua điện thoại vào thời gian yêu thích Có thể nạp tiền mọi lúc qua ATM của Seven Bank!Chuyển tiền một cách dễ dàng qua điện thoại vào thời gian yêu thích

Có thể nạp tiền mọi lúc
qua ATM của Seven Bank!
Chuyển tiền một cách
dễ dàng bằng điện thoại
vào thời gian yêu thích

Cách nạp tiền qua ATM của Seven Bank Cách nạp tiền thông qua chuyển khoản
Giới thiệu Sendy cho bạn bè Mỗi bên nhận ngay 300 điểm thưởng! Giới thiệu Sendy cho bạn bè Mỗi bên nhận ngay 300 điểm thưởng!

Giới thiệu Sendy cho
bạn bè!
Mỗi bên nhận ngay
300 điểm thưởng!

※Hạn sử dụng điểm thưởng là trong vòng 3 tháng

Mã QR

Tải ứng dụng Sendy MIỄN PHÍ

Tải ứng dụng từ App Store Tải ứng dụng từ Google Play
Sendy

Ấn vào đây để đăng ký sử dụng Sendy