Hiển thị các điều mục quan trọng dựa trên Luật thanh toán

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển tiền

Công ty Seven Global Remit, Ltd.
(Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển tiền loại 2 hoạt động theo giấy phép số 00085 do Giám đốc Sở Tài chính khu vực Kanto cấp )

Liên quan đến việc sử dụng dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài và dịch vụ kèm theo do công ty Seven Global Remit, Ltd. (sau đây gọi là “Công ty chúng tôi”) cung cấp, dựa trên Luật về dịch vụ thanh toán (Luật số 59 năm 2009) (sau đây gọi là “Luật thanh toán”), chúng tôi xin cung cấp các giải thích và thông tin sau đây cho quý khách hàng.

Giải thích nhằm ngăn chặn nhận thức sai so với giao dịch hối đoái do ngân hàng, v.v... thực hiện

 1. 1. Dịch vụ này khác với các giao dịch hối đoái do ngân hàng, v.v... thực hiện
 2. 2. Dịch vụ này không chấp nhận tiền gửi hoặc tiền gửi có kỳ hạn, v.v... (nghĩa là tiền gửi có kỳ hạn, v.v... quy định tại Điều 2, Khoản 4 của Luật ngân hàng (Luật số 59 ngày 1/6/1981).).
 3. 3. Dịch vụ này không nằm trong đối tượng chi trả tiền bảo hiểm theo quy định tại Điều 53 của Luật bảo hiểm tiền gửi (Luật số 34 năm 1971) hoặc Điều 55 của Luật bảo hiểm tiền gửi hợp tác xã nông nghiệp và thủy sản (Luật số 53 năm 1973).

Thông tin về nội dung hợp đồng liên quan đến giao dịch hối đoái

(Khoản giao dịch hối đoái tối đa được xử lý)
 1. 1. Hạn mức chuyển tiền ra nước ngoài
  1,000,000 JPY/lần (Việt Nam, Indonesia)
  500,000 JPY/lần (Philippines)
  3,000,000 JPY/năm (từ ngày 1/1 đến ngày 31/12)
 2. Tuy nhiên, tùy theo ngân hàng nhận hay khác mà có thể sẽ bị hạn chế hạn mức chuyển tiền nên khách hàng cần xác nhận lại hạn mức chuyển tiền thật sự trước khi chuyển.
 3. 2. Giới hạn số dư tài khoản
  1,000,000 JPY
 4. 3. Hạn mức nạp tiền vào tài khoản tại ATM ngân hàng Seven Bank 500,000 JPY/lần
 5. 4. Công ty chúng tôi thực hiện các biện pháp an toàn dựa trên Luật thanh toán đối với toàn bộ số tiền gửi đi của quý khách hàng, bằng cách ký kết hợp đồng đảm bảo về bảo hiểm tiền gửi với công ty Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Chúng tôi sẽ tính toán tổng số tiền của khách hàng để đảm bảo an toàn. Thời gian tính toán sẽ là một tuần và thời hạn gửi tiền là ba ngày làm việc.
 6. 5. Để bảo vệ khách hàng, trong Luật thanh toán có thiết lập chế độ tiền đảm bảo thực hiện, theo đó, khách hàng có thể nhận lại toàn bộ khoản tiền gửi đi trước khi người nhận nhận được trên cùng hệ thống, trong quá trình thực hiện các quyền được quy định trong Luật thanh toán.

(Thời gian thực hiện tiêu chuẩn)
Đối với dịch vụ này, thời gian thực hiện tiêu chuẩn từ khi công ty chúng tôi nhận được yêu cầu chuyển tiền từ quý khách hàng (người chuyển) đến khi tiền được chuyển đến tài khoản hay khác của người nhận sẽ khác nhau, tùy thuộc vào quốc gia của người nhận và ngân hàng hay khác của người nhận, nhưng tiêu chuẩn là từ trong ngày chuyển đến ngày làm việc tiếp theo.

(Phí dịch vụ)
Các khoản phí quý khách hàng phải trả khi sử dụng dịch vụ này như sau.

 1. 1. Phí chuyển : Vui lòng kiểm tra tại đây
 2. 2. Phí đóng tài khoản : 550 JPY*1
 3. 3. Phí gửi hoá đơn chuyển tiền qua bưu điện : 1,100 JPY *2
 4. (Trường hợp xem hóa đơn, tải về và tự in sẽ không mất phí)
 5. 4. Phí duy trì tài khoản phát sinh sau khi thẻ ngoại kiều hết hạn: 220 JPY/tháng *3
 6. (Trường hợp đóng tài khoản hay nộp lại thẻ ngoại kiều mới đã gia hạn sẽ không mất phí )

 1. *1 Phí này sẽ được trừ từ giá trị trong tài khoản Sendy của khách hàng sau khi Công ty chúng tôi nhận được yêu cầu đóng tài khoản từ khách hàng. Về việc hoàn tiền sau khi đóng tài khoản, chúng tôi sẽ hoàn trả lại số tiền sau khi đã trừ đi phí đóng tài khoản từ số dư giá trị mà khách hàng đang có. Tuy nhiên, nếu số dư giá trị trong tài khoản của khách hàng không đủ cho phí đóng tài khoản, thì toàn bộ khoản giá trị trong tài khoản sẽ được tính là phí đóng tài khoản.
 2. *2 Phí phát hành hóa đơn chuyển tiền quốc tế sẽ được tính khi gửi qua đường bưu điện, số tiền này sẽ được thanh toán bằng cách chuyển khoản từ giá trị trong tài khoản Sendy của khách hàng vào ngày mà Công ty chúng tôi quy định. Ngoài ra, sẽ không mất phí nếu khách hàng lấy hoá đơn chuyển tiền từ ứng dụng.
 3. *3 Trường hợp thời gian lưu trú của khách hàng không có quốc tịch Nhật Bản đang sinh sống tại Nhật Bản vượt quá thời hạn lưu trú, và không thực hiện thông báo về các mục cần thiết như thời gian lưu trú, v.v... theo cách mà Công ty chúng tôi quy định, thì phí duy trì tài khoản sẽ được tính sau ngày hết hạn thời gian lưu trú 2 năm, bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng tiếp theo ngày mà Công ty chúng tôi quy định hằng tháng, số tiền này sẽ được thanh toán bằng cách chuyển khoản từ giá trị trong tài khoản Sendy của khách hàng trong ngày hôm đó.

(Địa chỉ và thông tin liên hệ của văn phòng kinh doanh phản hồi khiếu nại của quý khách hàng hoặc tư vấn)
Trụ sở chính Công ty Seven Global Remit, Ltd.
1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
Địa chỉ email liên hệ : customer_support@7gr.co.jp
Thời gian phản hồi : Các ngày trong tuần 10:00-17:00
Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể liên hệ bằng cách sử dụng chức năng trò chuyện trong ứng dụng di động do công ty chúng tôi chỉ định.

(Phương pháp tính tỷ giá)
Tỷ giá hối đoái áp dụng cho dịch vụ này là tỷ giá hối đoái mà đối tác kinh doanh của công ty chúng tôi cung cấp, cộng với mức chênh lệch tỷ giá hối đoái nhất định của công ty chúng tôi.
Theo nguyên tắc, tỷ giá hối đoái sẽ khác nhau với mỗi giao dịch. Khi quý khách hàng gửi yêu cầu chuyển tiền cho công ty chúng tôi, vui lòng kiểm tra kỹ tỷ giá hối đoái áp dụng cho giao dịch đó.

(Biện pháp xử lý khiếu nại và biện pháp xử lý tranh chấp)
Dựa trên Luật thanh toán, công ty chúng tôi giới thiệu các tổ chức sau đây cho khách hàng có nguyện vọng để bên thứ ba giải quyết các vấn đề đối với dịch vụ này.

Biện pháp xử lý khiếu nại:
Hiệp hội dịch vụ thanh toán Nhật Bản
Phòng tư vấn khách hàng Điện thoại: 03-3556-6261

Biện pháp xử lý tranh chấp:
 • ・Trung tâm giải quyết tranh chấp của Hiệp hội luật sư Tokyo Điện thoại: 03-3581-0031
 • ・Trung tâm trọng tài của Hiệp hội luật sư Dai-ichi Tokyo Điện thoại: 03-3595-8588
 • ・Trung tâm trọng tài của Hiệp hội luật sư Daini Tokyo Điện thoại: 03-3581-2249

(Thời hạn hợp đồng)
Không có thời hạn hợp đồng cho dịch vụ này. Tuy nhiên, trường hợp sau 5 năm kể từ lần cuối cùng quý khách hàng sử dụng dịch vụ này, công ty chúng tôi có thể chấm dứt hợp đồng sử dụng này mà không thông báo trước cho quý khách hàng. Thời điểm sử dụng cuối cùng là chỉ thời điểm cuối cùng khi số dư giá trị thay đổi (trừ trường hợp công ty chúng tôi cấp số dư theo phương thức do công ty chúng tôi chỉ định).

(Xử lý khi hủy hợp đồng trong thời gian còn hợp đồng)
Quý khách hàng có thể hủy và chấm dứt hợp đồng sử dụng dịch vụ này bất cứ lúc nào bằng cách yêu cầu theo phương thức do công ty chúng tôi chỉ định. Trong trường hợp này, số dư giá trị quý khách hàng đang có vào thời điểm chấm dứt hợp đồng sử dụng này sẽ được hoàn trả bằng dịch vụ thanh toán ATM do công ty Seven Payment Service Co., Ltd. cung cấp, hoặc phương thức do công ty chúng tôi chỉ định, áp dụng tương tự với trường hợp công ty chúng tôi chấm dứt hợp đồng sử dụng với quý khách hàng dựa trên Điều khoản sử dụng. Ngoài ra, dù là chấm dứt hợp đồng trong trường hợp nào, quý khách hàng cũng phải chịu phí đóng tài khoản là 550 JPY như đã nêu bên trên.

(Phương thức nạp tiền gửi liên quan đến giao dịch hối đoái)
  Có 2 cách để nạp tiền vào tài khoản: Cách nạp tiền tại các máy ATM Seven Bank do Công ty Seven Bank, Ltd. quản lý (sau đây gọi là “Nạp tiền tại ATM”) và Cách chuyển khoản từ một tổ chức tài chính khác vào tài khoản ảo liên kết với tài khoản Sendy của khách hàng (sau đây gọi là “Nạp tiền qua chuyển khoản”).

(Phương thức kiểm tra tình trạng khoản tiền liên quan đến giao dịch hối đoái tương ứng sau khi yêu cầu giao dịch hối đoái)
Quý khách hàng có thể kiểm tra số dư giá trị của tài khoản và chi tiết về các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài bằng ứng dụng do công ty chúng tôi chỉ định.

(Điều khoản về cài đặt mã PIN và các vấn đề bảo mật khác)
Để sử dụng dịch vụ này, quý khách cần phải cài đặt ID đăng nhập, mật khẩu đăng nhập và mã PIN giao dịch (sau đây gọi là “Mã PIN, v.v...”). Khách hàng có trách nhiệm quản lý cẩn thận mã PIN, v.v..., không để lộ cho người khác.

(Điều khoản sử dụng)
Đối với điều khoản sử dụng, nội dung dịch vụ này và các thông tin khác, quý khách vui lòng xem Điều khoản sử dụng dịch vụ Sendy.

Hết