Thông báo

Thông báo

Ngày 22 tháng 1 năm 2024

Yêu cầu khách hàng sử dụng Sendy trước tháng 12 năm 2022

Cảm ơn quý khách đã luôn sử dụng dịch vụ Sendy.

Quý khách vui lòng kiểm tra phần 「Quan hệ với người nhận」 trong danh sách người nhận được đăng kí trước tháng 12 năm 2022, bổ sung đầy đủ nếu phần đó còn trống hoặc chưa chính xác.

Quý khách làm theo trình tự sau:

(1) Đăng nhập vào Sendy.
(2) Nhấn vào “Người nhận” ở phía dưới bên phải màn hình.
(3) Nhấn vào người nhận đã đăng ký và nhấn nút "Sửa" ở góc trên cùng bên phải nếu phần đó còn trống hoặc chưa chính xác.
(4) Chọn mối quan hệ của quý khách từ mục “Mối quan hệ với người nhận” bên dưới tên người nhận.
(5) Nhấn vào nút “Lưu lại” ở cuối màn hình để hoàn tất đăng ký.

Nếu phần mối quan hệ người nhận không được đăng kí hoặc nếu có vấn đề cần xác nhận liên quan đến giao dịch chuyển tiền, chúng tôi có thể gửi mail yêu cầu quý khách xác nhận thông tin.
Nếu không nhận được phản hồi của quý khách, chúng tôi sẽ tạm dừng giao dịch đó. Rất mong nhận được phản hồi của quý khách với mail được gửi đến.

Thành thật xin lỗi về sự bất tiện này. Rất mong nhận được sự hợp tác của quý khách.