Thông báo

Thông báo

Ngày 1 tháng 3 năm 2024

[Quan trọng] Về việc chấm dứt dịch vụ Sendy và chuyển đổi sang Smiles

Chân thành cảm ơn quý khách đã luôn tin dùng dịch vụ Sendy.

Như đã thông báo vào ngày 9/2/2024, công ty mẹ của chúng tôi là Seven Bank, Ltd. sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty chúng tôi cho công ty Digital Wallet Corporation.
Do đó, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp dịch vụ chuyển tiền vào ngày 31/3/2024 (Chủ nhật), và tất cả các dịch vụ của Sendy cũng sẽ được chấm dứt từ ngày 1/4/2024. Xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý khách hàng đã luôn quan tâm và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, đồng thời chúng tôi cũng vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này.
Khách hàng sử dụng Sendy có thể chuyển đổi tài khoản Sendy của mình sang “Smiles Mobile Remittance” (sau đây gọi tắt là “Smiles”) do công ty Digital Wallet Corporation cung cấp, và sử dụng các dịch vụ trên Smiles.
Trong thông báo này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách về cách chuyển đổi tài khoản từ Sendy sang Smiles, v.v... Tuy nhiên, thông tin nêu trong thông báo này chỉ chính xác đến ngày 1/3/2024 và nội dung của thông báo có thể thay đổi sau ngày này. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về nội dung của thông báo này, chúng tôi sẽ thông báo sau cho quý khách.

[Về cách chuyển đổi từ Sendy sang Smiles]
■ Khách hàng có nhu cầu chuyển đổi tài khoản Sendy sang Smiles
Từ ngày 2/4/2024 (dự định), quý khách có thể thực hiện thủ tục chuyển đổi tài khoản trong ứng dụng Smiles. Chúng tôi sẽ thông báo chi tiết cho khách hàng về các cách chuyển đổi tài khoản và lịch trình chuyển đổi trong thời gian tới.

① Khách hàng có tài khoản Smiles
Từ ngày 2/4/2024 (dự định), một menu cho thủ tục chuyển đổi tài khoản sẽ được hiển thị trong ứng dụng Smiles mà quý khách hiện đang sử dụng. Vui lòng thực hiện theo menu để hoàn tất thủ tục chuyển đổi tài khoản. Sau thủ tục chuyển đổi tài khoản, số dư và điểm tích lũy trong Sendy sẽ được tích hợp (cộng) vào số dư và điểm tích lũy trong tài khoản Smiles hiện tại của quý khách.

② Khách hàng chưa có tài khoản Smiles
Tải xuống ứng dụng Smiles và thực hiện theo menu trong ứng dụng để hoàn tất thủ tục chuyển đổi tài khoản. Tại thời điểm chuyển đổi tài khoản, khi quý khách đồng ý với các điều khoản, v.v..., tài khoản Smiles sẽ được tạo tự động, số dư và điểm tích lũy trong Sendy sẽ được chuyển thành số dư và điểm tích lũy trong tài khoản Smiles.

Tải ứng dụng Smiles tại đây
https://www.smileswallet.com/app

[Trường hợp thủ tục chuyển đổi sang Smiles không được thực hiện]
■ Khách hàng không có nhu cầu chuyển đổi tài khoản Sendy sang Smiles
Khách hàng không có nhu cầu chuyển đổi sang Smiles có thể đăng ký chấm dứt tài khoản Sendy của mình qua ứng dụng Sendy trước ngày 31/3/2024. Xin lưu ý rằng thủ tục chấm dứt có thể mất thời gian, vì vậy vui lòng dành thời gian để thực hiện.
Vui lòng xem phần FAQ bên dưới để biết chi tiết về cách chấm dứt tài khoản và những điểm cần lưu ý.
Làm thế nào để đóng tài khoản? – Seven Global Remit, Ltd. (sendy-app.com)

Ngoài ra, nếu số dư tài khoản Sendy vượt quá 100.000 yên, quý khách sẽ không thể đăng ký chấm dứt tài khoản qua ứng dụng Sendy. Vui lòng thực hiện chuyển tiền quốc tế để số dư tài khoản còn dưới 100.000 yên, hoặc liên hệ qua chat trong ứng dụng Sendy hoặc liên hệ địa chỉ bên dưới nếu quý khách không có ý định chuyển tiền quốc tế.
* Nếu quý khách muốn thực hiện thủ tục chấm dứt tài khoản vào ngày 1/4/2024, vui lòng liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ khách hàng.
Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Sendy:customer_support@7gr.co.jp

Nếu quý khách không muốn chuyển đổi sang Smiles sau ngày 2 tháng 4 năm 2024 trở đi, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Smiles dưới đây.
 Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Smiles:https://www.smileswallet.com/japan/contact-us

Đối với khách hàng đã chấm dứt tài khoản Sendy, theo điều khoản sử dụng của Sendy, sau khi hoàn tất thủ tục hủy, quý khách có thể nhận được số tiền còn lại trong tài khoản Sendy sau khi đã trừ đi phí hủy là 550 yên (đã bao gồm thuế) từ máy ATM của Ngân hàng Seven. Thông tin cần thiết để nhận tiền sẽ được thông báo tới quý khách bởi Sendy nếu hoàn tất thủ tục hủy trước ngày 1 tháng 4, còn nếu hoàn tất thủ tục sau ngày 2 tháng 4 thì thông tin cần thiết để nhận tiền sẽ được thông báo bởi Smiles. Trong trường hợp số dư tài khoản Sendy vượt quá 100,000 yên, số tiền còn lại sau khi trừ phí hủy 550 yên (đã bao gồm thuế) sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của quý khách. Trong trường hợp không thể hoàn tiền qua chuyển khoản, chúng tôi sẽ hoàn tiền qua bưu kiện tiền mặt.

Nếu quý khách không muốn chuyển đổi sang Smiles và thông báo sau ngày 2 tháng 4 năm 2024, số tiền còn lại trong tài khoản Sendy sau khi đã trừ đi phí 550 yên (đã bao gồm thuế) và sẽ được hoàn trả bằng một trong các phương thức sau : nhận tiền tại máy ATM của Ngân hàng Seven, chuyển khoản ngân hàng, hoặc thư gửi tiền đảm bảo.
[Về việc chuyển số dư và điểm tích lũy trong Sendy]
Số dư và điểm tích lũy hiện có trong Sendy sẽ được chuyển sang tài khoản Smiles với giá trị tương đương số dư và điểm tích lũy mà quý khách có tại thời điểm Sendy chấm dứt cung cấp dịch vụ, việc chuyển đổi sẽ được thực hiện sau khi quý khách đồng ý với các điều khoản, v.v... trong quá trình chuyển đổi tài khoản từ Sendy sang Smiles.
Điểm được chuyển từ Sendy sang Smiles có thể được sử dụng để thanh toán phí chuyển tiền, cũng giống như Sendy, 1 điểm = 1 yên trong Smiles. (Không thể sử dụng làm tiền để chuyển khoản)

[Về thông tin nơi chuyển tiền đến đã đăng ký với Sendy]
Thông tin người nhận (thông tin nơi chuyển tiền đến) đã đăng ký với Sendy sẽ không được chuyển sang Smiles. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng nếu quý khách muốn tiếp tục sử dụng thông tin người nhận trong tương lai, vui lòng lưu thông tin trước khi Sendy chấm dứt cung cấp dịch vụ và đăng ký lại sau khi chuyển đổi tài khoản sang Smiles.
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về thông tin người nhận đã đăng ký sau khi chuyển đổi, vui lòng liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Smiles.

[Về việc gửi tiền bằng mã QR tại ATM của Seven Bank]
Từ tháng 4/2024 trở đi, sau khi chuyển đổi sang Smiles, quý khách vẫn có thể tiếp tục sử dụng chức năng gửi tiền bằng mã QR tại bất kỳ ATM nào của Seven Bank. Tuy nhiên, phí sử dụng ATM sẽ do Smiles quyết định. (*Smiles sẽ hướng dẫn sau cho quý khách về cách sử dụng và phí dịch vụ)

[Về việc gửi tiền bằng chuyển khoản ngân hàng]
Quý khách không thể sử dụng tài khoản ngân hàng nhận chuyển khoản đang sử dụng trong Sendy để thực hiện gửi tiền bằng chuyển khoản ngân hàng trong Smiles.
Nếu muốn tiếp tục gửi tiền bằng chuyển khoản ngân hàng, quý khách cần có tài khoản ngân hàng nhận chuyển khoản mới trong ứng dụng Smiles sau khi chuyển đổi sang ứng dụng Smiles. Giống như Sendy, quý khách có thể gửi tiền bằng chuyển khoản tới Ngân hàng GMO Aozora Net, cũng như Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản (Yucho Ginko). (* Nếu gửi tiền vào Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản, cần có thủ tục báo cáo gửi tiền riêng)
Xin lưu ý rằng phí chuyển khoản sẽ do khách hàng chi trả, tương tự như Sendy.
(※ Thông tin về cách sử dụng và phí sẽ được Smiles thông báo sau.)
[Về các điều kiện khác của Smiles]
Vui lòng tham khảo trang web Smiles để biết thông tin tổng quan về các dịch vụ của Smiles.
Link tham khảo: Smiles | Dịch vụ chuyển tiền quốc tế số 1 (smileswallet.com)

[Về việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán do ngừng dịch vụ Sendy]
Về việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán của Seven Global Remit, Ltd. - công ty điều hành Sendy, căn cứ quy định của Luật thanh toán quỹ, mọi nghĩa vụ thanh toán của công ty này sẽ được chuyển sang công ty Digital Wallet Corporation cùng lúc với việc sáp nhập vào ngày 2/4/2024, Digital Wallet Corporation sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán này.
Như đã đề cập ở trên, nếu quý khách hoàn tất thủ tục chấm dứt tài khoản trước ngày 1/4/2024, chúng tôi sẽ xử lý hoàn tiền cho quý khách.


* Thông tin được nêu trong thông báo này chỉ chính xác đến ngày 1/3/2024. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo sau.

Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào có thể gây ra cho quý khách, rất mong quý khách thông cảm.