Thông báo

Thông báo

Ngày 6 tháng 3 năm 2024

【Quan trọng】Thông báo kết thúc việc nhận hồ sơ nộp bổ sung cho tài khoản đăng ký mới bị lỗi tại Sendy

Chân thành cảm ơn quý khách đã sử dụng Sendy.

Hiện tại, chúng tôi đã kết thúc việc nhận hồ sơ đăng kí mới tài khoản Sendy, và chúng tôi cũng sẽ kết thúc việc nhận hồ sơ nộp bổ sung với những tài khoản đăng kí mới đã gửi email báo lỗi vào ngày 12 tháng 3 năm 2024.
Quý khách đã nhận được email báo lỗi đăng ký từ Sendy, xin vui lòng nộp lại hồ sơ trước thời hạn trên.

Ngoài ra, việc thiết lập tài khoản Sendy (quét mã QR* kích hoạt) sẽ có thể thực hiện đến ngày 31 tháng 3 năm 2024.

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và rất mong được nhận được sự thông cảm từ quý khách.

Liên hệ: Công ty TNHH Seven Global Remit (customer_support@7gr.co.jp)