Thông báo

Thông báo

Ngày 22 tháng 3 năm 2024

【Quan trọng】Thông báo kết thúc hỗ trợ một số phiên bản OS

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách đã luôn sử dụng dịch vụ Sendy.

Bắt đầu từ ngày 21/03/2024, các phiên bản được hỗ trợ bởi ứng dụng Sendy sẽ thay đổi theo như dưới đây.

 Với hệ điều hành iPhone: từ「iOS 12 trở lên」 thành「iOS 13 trở lên」

Với các khách hàng không thể cập nhật phiên bản mới nhất từ「iOS 13 trở lên」thì ứng dụng Sendy sẽ không thể hiện lên trên Appstore.
Vì có một số chức năng chỉ có thể sử dụng khi đã cập nhật phiên bản mới nhất nên làm phiền quý khách sử dụng phiên bản mới nhất của ứng dụng nhé.