Chính sách bảo mật

Sử dụng chung dữ liệu cá nhân

Tập đoàn Seven Bank sẽ sử dụng chung dữ liệu cá nhân chủ yếu của các dịch vụ tài chính hay khác dành cho người nước ngoài cũng như thông tin giao dịch dịch vụ của Ngân hàng Seven Bank giữa các công ty thuộc Tập đoàn như sau. (Không bao gồm thông tin do công ty ACSiON Co., Ltd. thu được)

【Mục sử dụng chung dữ liệu cá nhân】

 • ①Thông tin cá nhân
  Họ tên, tuổi tác, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ mail, công ty làm việc, thông tin gia đình, tình trạng nhà ở, nhu cầu giao dịch, số ký hiệu của giấy phép lái xe hay khác, thiết bị và trình duyệt được sử dụng, quốc tịch, tư cách lưu trú hay khác.
 • ②Thông tin khế ước
  Loại khế ước, ngày đăng ký, ngày khế ước, tên dịch vụ, hạn sử dụng, hạn mức sử dụng, cách chi trả, và các thông tin cần thiết trong việc quản lý mã khách hàng hay khác.
 • ③Thông tin giao dịch
  Số dư, số tiền giao dịch, thông tin rút nạp tiền, tình trạng trả nợ hay mục giao dịch khác của khách hàng.
 • ④Thông tin phê duyệt tín dụng
  Thu nhập, tài sản, nợ phải trả, tình trạng vay, kết quả phê duyệt tín dụng, tài liệu các mục liên quan đến phê duyệt tín dụng và quản lý tín dụng (Không bao gồm thông tin tín dụng thu được từ các cơ quan thông tin tín dụng cá nhân)

【Phạm vi của người sử dụng chung】

Các công ty thuộc Tập đoàn Seven Bank được liệt kê trên trang web sau (không bao gồm các công ty con ở nước ngoài)
Có trường hợp sẽ thay đổi người sử dụng chung bất cứ lúc nào.
https://www.sevenbank.co.jp/english/corp/company/outline.html

【Mục đích sử dụng chung】

 • ①Phân tích / nghiên cứu dữ liệu giao dịch, xác nhận đủ điều kiện sử dụng sản phẩm, dịch vụ.
 • ②Kế hoạch và khai thác các sản phẩm và dịch vụ
 • ③Hướng dẫn và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khác nhau cho khách hàng, cung cấp các giải thưởng khuyến mãi
 • ④Phê duyệt tín dụng, quản lý tín dụng, thu nợ và các giao dịch cần phê duyệt khác
 • ⑤Trả lời các câu hỏi

【Người phụ trách quản lý dữ liệu cá nhân】

Ngân hàng Seven Bank
Địa chỉ: Tokyo-to, Chiyoda-ku, Marunouchi 1-6-1
Tên người đại diện: Matsuhashi masaaki